Therapieën onder supervisie

"U leert in de supervisie te reflecteren met een ander (uw supervisor) op processen die zich afspelen in de analysant, in u zelf en tussen u beiden."

Verrichten van psychoanalyses en psychoanalytische therapieën onder supervisie

Tijdens de opleiding doet u tenminste twee psychoanalyses (vier of vijf zittingen per week) en tenminste twee psychoanalytische psychotherapieën (minimaal één zitting per week) onder supervisie. Voor de psychoanalytische opleiding voor kinderen/adolescenten moeten tenminste twee psychoanalyses bij kinderen of adolescenten (vier of vijf zittingen per week) en tenminste twee psychoanalytische kinderpsychotherapieën (één of twee zittingen per week) onder supervisie worden verricht. Als u lid bent van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) kunt u dispensatie krijgen voor het verrichten van de psychoanalytische psychotherapieën.

U leert in de supervisie te reflecteren met een ander (uw supervisor) op processen die zich afspelen in de analysant, in u zelf en tussen u beiden. Supervisie bevordert het ontwikkelen van uw vermogen om op een niet-sturende manier het psychoanalytisch proces te kunnen volgen en tegelijkertijd actief te kunnen reflecteren over wat zich hierin voordoet. Inzicht in de eigen persoonlijkheid en groeiende theoretische kennis en praktische ervaring dragen bij aan een vrije waarneming van de eigen innerlijke bewegingen en dat is een voorwaarde voor het onderkennen van tegenoverdrachtsreacties. Bovendien leert u zich open te kunnen stellen voor het mee-associëren door anderen, voor feedback en eigen ‘blinde vlekken’. Het ontwikkelen en onderhouden van dit vermogen wordt als een noodzakelijk en permanent proces gezien. Het behoort tot de beroepsidentiteit van de psychoanalyticus om na afronding van de opleiding dit in intervisie en (zo nodig of gewenst) in supervisie voor te zetten.

De supervisies doet u bij opleiders van de NPaV. Iedere te superviseren behandeling laat u door een andere opleider superviseren.

De nadruk in de supervisie ligt op het begeleiden en stimuleren van het leerproces, terwijl u ook aan kwaliteitseisen moet voldoen. De supervisoren evalueren met u regelmatig de voortgang als onderdeel van het leerproces en rapporteren hierover aan de Evaluatiecommissie. Gunstige evaluaties zijn voorwaarden voor het beginnen van een volgende behandeling en voor het verkrijgen van het lidmaatschap.

De Evaluatiecommissie informeert en adviseert de Opleidingsommisie over de voortgang van het praktische gedeelte van de opleiding.

U sluit uw opleiding af met het houden van de maidenspeech.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.