Oriënterend gesprek en aanmelden

Oriënterend gesprek

Als u belangstelling hebt voor de psychoanalytische opleiding kunt u een oriënterend gesprek aanvragen.
Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van vragen die bij u leven en kan zowel algemeen oriënterend van aard zijn als specifiek op de opleiding gericht.

Dit oriënterend gesprek is vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden en het maakt geen deel uit van de toelatingsprocedure die er mogelijk op volgt.

U kunt voor het aanvragen van een gesprek contact opnemen met het secretariaat per telefoon of email.
020-6737389 (maandag en donderdag)
info@npav.nl

Aanmelden

Aanmelden voor de toelatingsprocedure:

U kunt zich aanmelden voor de toelatingsprocedure voor de opleiding bij het secretariaat per telefoon of email.

Telefoon: 020-6737389 (maandag en donderdag)
E-mailadres: info@npav.nl

De toelatingsprocedure wordt uitgevoerd door de Toelatingscommissie van de NPaV. Bij aanmelding wordt getoetst of u voldoet aan de formele vooropleidingseisen en wordt u nader geïnformeerd over de opleiding en toelatingsprocedure. Als u toegelaten wordt tot de toelatingsprocedure, wordt in een aantal gesprekken met verschillende leeranalytici nagegaan of u een realistische motivatie heeft voor de opleiding, of de opleiding in uw geval praktisch haalbaar is en of u over persoonlijkheidskenmerken beschikt die geschiktheid voor het beroep van psychoanalyticus waarschijnlijk maken.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.