Klachten

Als u een klacht hebt over de behandeling bij een van onze (kandidaat-) leden, dan zijn verschillende opties ter overweging. Allereerst is het uiteraard het beste dat u hetgeen u dwars zit met de eigen behandelaar bespreekt. Het kan zijn dat u na een dergelijk gesprek nog steeds een klacht hebt óf dat u – om wat voor reden dan ook- het gesprek niet durft of wil aangaan.

U kunt zich dan richten tot de klachtencommissie waarbij uw behandelaar is aangesloten (in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg, de Wkkgz). Een dergelijke klachtencommissie is (meestal) te vinden via: klachtenregeling of via Deze link, afhankelijk van bij welke organisatie uw behandelaar is aangesloten.

Mocht u van mening zijn dat uw klacht beter behandeld kan worden binnen de NPaV, dan kunt u contact opnemen met : commissieklachtbehandeling

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.