Bericht van voorzitter

Beste collega’s,

Graag willen wij in deze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar vooreerst iedereen een voorspoedig en gelukkig 2024 toewensen. 

Het afgelopen jaar was voor het bestuur geen gemakkelijk jaar. Zij zag zich geconfronteerd met uiteenlopende opvattingen, visies en meningen binnen de vereniging over diverse onderwerpen, waaronder o.a. de psychoanalytische opleiding en de praktijkvoering. Deze meningsverschillen gaven aanleiding tot spanningen binnen de vereniging. Het heeft souplesse, diplomatie en incasseringsvermogen geëist om hierin te sturen en te besturen en daarbij recht te doen aan de wensen en verlangens van de individuele leden. Het bestuur constateert dat het helaas niet altijd mogelijk is gebleken iedereen hierin in gelijke mate tevreden te stellen. Deze problematiek vormt ook voor het komende jaar een belangrijke uitdaging. 

Het bestuur richt zich niet alleen op lopende zaken, maar heeft ook specifieke aandacht voor de volgende onderwerpen:

  1. Zoals eerder aangekondigd, staat een evaluatie gepland van het gebruik van digitale middelen tijdens de wetenschappelijke avonden.
  2. Er zijn vragen gerezen met betrekking tot de reikwijdte van de inventarisatie door de commissie register, die nader onderzocht moeten worden.
  3. Het bestuur volgt nauwlettend de ontwikkelingen rondom de nieuwe beroepenstructuur voor de psychologische beroepen.
  4. De organisatie van het najaarssymposium is een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur.
  5. Er wordt momenteel overwogen welke stappen de vereniging kan ondernemen met betrekking tot de subsidieregeling voor kandidaten die voorheen door De Fondsen werden ondersteund.
  6. Tot slot heeft het bestuur contact gezocht met leden van de IPA-commissie on institutional matters om advies te ontvangen over het behouden en duurzaam consolideren van eenheid binnen onze vereniging.

Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn veel goede momenten gedeeld. Naast de ledenvergaderingen, de wetenschappelijke avonden en de studiedag in december willen we graag de volgende hoogtepunten benoemen:

  • De Summer University, met het thema ‘het is tijd’, kende wederom een succesvolle editie. De toewijding van onze organiserende leden en de waardevolle bijdragen van talloze collega’s hebben hieraan bijgedragen. De volgende editie van de Summer University zal plaatsvinden van 1-5 juli 2024, met als thema ‘Goed genoeg… Hoezo?’
  • De verrijkende collegereeksen in Amsterdam, Maastricht, Deventer, Rotterdam, Groningen en Nijmegen, evenals de inspanningen van de stichting Breukvlakken en de levendige blog ‘Psychoanalyse Leeft’, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de zichtbaarheid van het psychoanalytisch gedachtegoed en de profilering van onze vereniging.
  • De boeiende studiedag in december die gewijd was aan de kinderanalyse. Tijdens deze bijeenkomst deelden Bjorn en Majlis Salomonsson interessante voordrachten, gevolgd door interactieve seminars waarin we samen onze gedachten konden delen. 

Graag wil het bestuur de leden van de diverse commissies denken voor hun niet aflatende inzet afgelopen jaar.
Tot slot willen we u wijzen op het EPF-congres, van 22 tot 24 maart , over ‘Identifications’ hetgeen plaats zal vinden in Florence..
Het bestuur hoopt op een mooi 2024 

Namens het bestuur, met collegiale groet,
Hansa van Ramshorst 

Deel
Tweet
Share

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Om uw ervaring te verbeteren maken wij gebruik van cookies.
Zo kunnen wij u de beste gebruikers ervaring garanderen.